Veiligheids en Privacy verklaring

Dekbed-wereld.nl heeft deze veiligheids en privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij jouw online winkel plezier en privacy respecteren. Alle gegevens die door Dekbed-wereld.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Dekbed-wereld.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van jouw persoonsgegevens door Dekbed-wereld.nl is om jouw bestelling op een juiste manier te kunnen verwerken en om je op de hoogte te kunnen houden van alle ontwikkelingen rond onze site.

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Je kunt jouw browser zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Dekbed-wereld.nl gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Op alle pagina’s waarop je persoonlijke gegevens kunt achterlaten is standaard SSL versleuteling actief. Dit kun je controleren aan de hand van het slotje in je internet browser. Tevens maken wij gebruik van een zogenaamd Site Seal welke de beveiliging automatisch controleert. Dekbed-wereld.nl zal op verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen en of inzage geven in zijn of haar gegevens.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de site van Dekbed-wereld.nl, dan kunt u contact met ons opnemen.