Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen
2. Prijzen en aanbiedingen
3. Bestellen en levering
4. Betaling
5. Verzendkosten
6. Annuleren
7. Ruilen en retourneren
8. Voorraad
9. Klachten
10. Privacy
11. Copyright
12. Vragen, klachten en opmerkingen

 

1. Algemeen

 

1.1

Definities: onder “website” wordt in deze algemene voorwaarden uitsluitend de website www.dekbed-wereld.nl en bijhorende subpagina’s bedoeld.

1.2

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Dekbed Wereld en de klant.

1.3

Dekbed Wereld heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen, zonder klanten hiervan specifiek op de hoogte te stellen.

1.4

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

2. Prijzen en Aanbiedingen

 

2.1

De prijzen die bij de artikelen op de website zijn aangegeven zijn in euro’s en inclusief het geldende BTW tarief. Verzendkosten zijn niet bij de aangegeven prijzen inbegrepen en worden bij het afrekenen berekend en getoond.

2.2

Dekbed Wereld is niet aansprakelijk voor de gevolgen van typ- en/of programmeer- of programmafouten in de website. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dekbed Wereld is te allen tijde bevoegd om bestellingen met een onjuiste prijs niet uit te voeren, in overeenstemming met hetgeen bepaald is in artikel 3.2.

2.3

Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de periode dat de actie of aanbieding op de website is weergegeven. Aanbiedingen gelden altijd alleen zolang de voorraad strekt. Zodra de prijs of aanbieding op de website is aangepast, kan de klant geen aanspraak meer maken op deze prijzen.

2.4

Aanbiedingen gelden niet voor reeds geplaatste bestellingen. Dit betekent dat als u een bestelling heeft geplaatst voor artikelen waar -nadat u uw bestelling heeft geplaatst- een aanbieding voor gaat gelden, dat u achteraf geen aanspraak kan maken op de actieprijs.

2.5

Dekbed Wereld kan tussentijdse prijswijzigingen doorvoeren. Nadat een overeenkomst is aangegaan (en de bestelling is bevestigd) worden de prijzen in de order niet meer gewijzigd.

 

3. Bestellen en levering

 

3.1

Na uw bestelling via de website ontvangt u een bevestiging van uw bestelling op het door u aangegeven e-mail adres. Deze bevestiging heeft slechts ten doel om aan te geven dat Dekbed Wereld de bestelling ontvangen heeft en geeft nog niet aan dat een overeenkomst tot stand gekomen is (zie hiervoor artikel 3.2). De gegevens in de bevestiging zijn bindend op het moment dat de bestelling uitgeleverd zal worden. Als u in de bevestigingsmail onjuistheden of onvolkomenheden vaststelt, dan dient u binnen 24 uur de juiste gegevens per e-mail door te geven aan info@dekbed-wereld.nl.

Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verwerken van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling geeft u ons toestemming om voor dat doel uw gegevens beschikbaar te stellen aan partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw order (zie ook artikel 10).

3.2

De bevestigingsmail die door Dekbed Wereld wordt verstuurd, dient uitsluitend om weer te geven welke gegevens via de website geregistreerd zijn. Indien u na het plaatsen van een bestelling geen bevestigingsmail ontvangt, bijvoorbeeld omdat u een onjuist e-mailadres heeft ingevoerd of omdat de dienstverlening van uw provider tijdelijk niet beschikbaar is, dan betekent dit niet dat geen bestelling is geplaatst. Indien u echter na 24 uur geen bevestiging heeft ontvangen, dan wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen via info@dekbed-wereld.nl.

3.3

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie door Dekbed Wereld van de bestelling. Dekbed Wereld is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie bij de klant op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit binnen 48 uur onder vermelding van de reden per e-mail aan de klant meegedeeld en een eventuele betaling wordt zo spoedig mogelijk terugbetaald. Indien de klant na 48 uur na het plaatsen van de bestelling geen bericht heeft ontvangen dat de order niet geaccepteerd is, is in principe de overeenkomst tot stand gekomen. Dekbed Wereld behoudt zich het recht voor om van deze bepaling af te wijken, indien zich na deze 48 uur omstandigheden voordoen die hiertoe aanleiding geven.

3.4

Dekbed Wereld levert alleen aan particulieren voor eigen gebruik.

3.5

Na de ontvangst van uw betaling zal Dekbed Wereld ernaar streven om de bestelling binnen 48 uur verder af te handelen, met inachtneming van artikel 3.7.

3.6

Tijdelijke afwijkingen van de in artikel 3.4 genoemde standaard verwerkingstermijn kunnen via de website of een nieuwsbrief aan gebruikers van de website bekend gemaakt worden.

3.7

Dekbed Wereld zal al het mogelijke doen om geaccepteerde en betaalde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering onverhoopt vertraging oploopt of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. U hebt in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk te annuleren.

3.8

Dekbed Wereld heeft een maximale leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kunt u de koop kosteloos ontbinden.

3.9

Dekbed Wereld is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres. De orderbevestiging die u per e-mail ontvangt is hierin bindend.

3.10

Bestellingen worden bij voorkeur via DHL for You (pakketpost) of Post NL (Pakketpost) verzonden en zijn traceerbaar via deze leveranciers. Indien aangegeven in de bestelling kunnen bestellingen ook via de reguliere post (in een envelop) verstuurd worden. Deze zendingen zijn echter niet traceerbaar.

3.11

De aan u per e-mail verstuurde orderbevestiging is tevens uw factuur. Op uw verzoek kunt u een officiële factuur ontvangen

 

4. Betaling

 

4.1

Betaling dient plaats te vinden via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Op dit moment kunt u kiezen uit de volgende betaalmethoden:

a) Betaling met iDEAL via uw eigen bank;
b) Betaling vooraf via overboeking per bank of giro;
c) Contante betaling bij afhaling. Afhaling geschiedt enkel op afspraak.

4.2

Betaling van de bestelling dient altijd geheel vooraf te geschieden. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.

4.3

Wanneer de betaling niet binnen 7 werkdagen is voldaan, zal deze worden geannuleerd.

 

5. Verzendkosten

 

5.1

De verzendkosten worden per bestelling op basis van het gewicht berekend op basis van de geldende DHL of Post NL tarieven. Wij zijn wettelijk verplicht om over de verzendkosten BTW te berekenen.

5.2

Bij ruilen of retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de klant.

5.3

Bij een ruiling zal Dekbed Wereld eenmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.

5.4

Wij versturen desgewenst (op verzoek) meerdere bestellingen tegelijkertijd. U dient hiervoor binnen 24 uur na de bestelling de ordernummers van de samen te versturen bestellingen per e-mail aan ons door te geven. Dekbed Wereld streeft ernaar zoveel mogelijk aan deze verzoeken te voldoen, maar kan hier alleen aan voldoen als de orders nog niet afgehandeld zijn en het totale gewicht van de zending niet meer dan 10 kg bedraagt. U ontvangt van ons dan een bevestiging ter akkoord. Een verzoek tot samen versturen is alleen gehonoreerd na deze bevestiging.

 

6. Annuleren

 

6.1

De klant kan een bestelling annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U dient deze annulering door te geven per e-mail.

6.2

Indien u reeds een betaling heeft gedaan voor een bestelling die u annuleert, dan zal Dekbed Wereld het bedrag terug betalen. Hierbij streeft Dekbed Wereld ernaar het bedrag binnen 14 dagen terug te storten.

6.3

Dekbed Wereld houdt zich het recht voor bestellingen te annuleren, mits er een fout is opgetreden door een technische storing. Dekbed Wereld zal uiteraard de betalingen die zijn gedaan zo spoedig mogelijk retourneren, in overeenstemming met hetgeen bepaald in artikel 6.2.

6.4

Annulering van een bestelling die door Dekbed Wereld reeds verstuurd is, worden behandeld en afgewikkeld als een retour (zie artikel 7).

 

7. Ruilen en Retourneren

 

7.1

Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bieden we u de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.

7.2

Ruilen en retourneren kan alleen nadat de klant de retour vooraf schriftelijk per e-mail bij Dekbed Wereld heeft gemeld en nadat Dekbed Wereld de retour per e-mail bevestigd heeft.

7.3

De portokosten en het verzendrisico voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

7.4

Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 werkdagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden.
b) De te retourneren goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
c) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.
d) Bij ruiling van een artikel neemt Dekbed Wereld eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening.
g) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.
h) Goederen die gekocht zijn in de uitverkoop, kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 

8. Voorraad

 

8.1

De kleding die op de website wordt aangeboden is uit voorraad leverbaar, echter uitsluitend tot het niveau van de beschikbare voorraad. De beschikbare voorraad wordt in principe bij de bestelling weergegeven. Het kan echter voorkomen dat een artikel uitverkocht is. U wordt hiervan door ons zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. In dit geval heeft u het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Indien u al betaald heeft, zal Dekbed Wereld in dit geval voor terugbetaling zorg dragen.

 

9. Klachten

 

9.1

Wij doen er alles aan om een perfect product en een goede service te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling contact met ons opnemen.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Om de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen vergoed worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

 

9.2

Houdt u er rekening mee dat de kleuren van artikelen, zoals op de website getoond, in werkelijkheid kunnen afwijken.

9.3

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde niet gegrond worden verklaard.

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 dagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 6.2 en 7 beschreven.

Deze garantie vervalt wanneer u niet aan de onderstaande voorwaarden heeft voldaan:

a) Kleding gedragen en/of gewassen is;
b) U zelf heeft getracht het gebrek te herstellen;
c) U de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet correct heeft opgevolgd;
d) De kleding oneigenlijk is gebruikt of er onnodig roekeloos mee is omgegaan;

De garantie bepaling is ter beoordeling van Dekbed Wereld.

 

10. Privacy

 

10.1

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Dekbed Wereld.

Wij gebruiken uw naam, adres en e-mailgegevens voor het verwerken van de bestelling. Van speciale acties, nieuwe collecties, verbeteringen van onze dienstverlening of ander nieuws houden we u graag op de hoogte en hiervoor gebruiken we uw e-mailgegevens. Indien u van ons geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan info@dekbed-wereld.nl laten weten.

Wij verstrekken zonder uw toestemming geen gegevens aan derden, met uitzondering van partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw order.

 

11. Copyright

 

11.1

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal van de website te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

 

Vragen, klachten en opmerkingen

 

12.1

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze klantenservice;

info@dekbed-wereld.nl

 

 

 

 

Versie: 2 december 2012